Privatlivspolitik

Hos Fyelmose Naturfiskepark tager vi beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger.

Hvis du ikke kan acceptere vores privatlivspolitik, beder vi dig venligst undlade at benytte vores hjemmesider www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk.

Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Fyelmose Naturfiskepark registrerer og behandler personoplysninger, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Vi har på den baggrund udarbejdet denne politik, der fortæller noget om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Når du handler os Fyelmose Naturfiskepark eller når du på anden måde kommunikerer med os, modtager og indsamler vi en række personoplysnin-ger om dig. Dette gør os til såkaldt dataansvarlige. Formelt set er den dataansvarlige:

Dataansvarlig: Fyelmose Naturfiskepark, Lene Valbjørn.
Virksomhedsadresse: Birknæsvej 7, 8752 Østbirk.
CVR nr: 1452 6773.

Definition: I vores privatlivspolitik dækker forkortelsen Fyelmose Naturfiskepark over:

 1. Fylemose Naturfiskepark
 2. Fyelmose Sø-grejshop
 3. www.fyelmose.dk
 4. www.grejmanden.dk


Du kan altid kontakte os vedrørende denne politik og vores indsamling og behandling af personoplysninger ved at skrive til: contact@fyelmose.dk.

Som hovedregel kan du besøge www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk uden at fortælle os, hvem du er eller give personoplysninger om dig selv. Såvel www.fyelmose.dk som www.grejmanden.dk benytter cookies, læs vores cookiepolitik her, men besøg på vores hjemmesider medfører ikke i sig selv registrering af personoplysninger.Fyelmose Naturfiskepark har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Vi registrerer og behandler personoplysninger om dig, som du selv afgiver, f.eks. når du: 1. Foretager et varekøb

 2. Tilmelder dig et nyhedsbrev

 3. Deltager i en konkurrence

 4. Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller

 5. I øvrigt giver personoplysninger til os via www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk eller på anden måde.

De oplysninger, vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er primært: 1. Navn

 2. Adresse

 3. Telefonnummer

 4. E-mailadresse


Registrering af visse personoplysninger er også nødvendig for at kunne analysere, hvordan du som bruger anvender www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk via Google Analytics, jf. beskrivelse nedenfor.       

Ved afgivelse af personoplysninger samtykker du i, at vi behandler personoplysningerne, herunder at vi:

 1. 
Registrerer de personoplysninger, du afgiver.

 2. Registrerer oplysninger om de køb, du foretager hos Fyelmose Naturfiskepark.


Fyelmose Naturfiskepark indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om vores kunder og vi sælger, overdrager eller på anden måde videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. Dine personoplysninger kan dog blive overladt til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegræn-sede instruks (en såkaldt databehandler).Vi opbevarer ikke informationer om dine betalingsmidler, for eksempel kort-numre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.Hvem videregiver vi personoplysninger til: Personoplysninger afgivet til Fyelmose Naturfiskepark videregives kun til:

 1. Egne interne medarbejdere/afdelinger.
 2. Udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt; og forretningspartnere med henblik på at registrere og vedligeholde din brugerkonto.
 3. Fyelmose Naturfiskepark videregiver kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis du som kunde udøver misbrug eller svindel overfor Fyelmose Naturfiskepark.

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmesider www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk fører vi statistik over, hvordan vores brugere anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest.

Www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk anvender Google Analytics / Userreport/ til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google/Userreport.

Google/Userreport/ kan også videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics/Userreport/ accepteres ved besøg www.fyelmose.dk og www.grejmanden.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html etc.

Bortset fra i ovenstående tilfælde, videregiver Fyelmose Naturfiskepark ikke data om vores kunders anvendelse af tjenesterne på vores hjemmesider.

Hvor lagres dine personoplysninger: Personoplysninger lagres på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (en såkaldt databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Fyelmose Naturfiskeparks vegne i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor eller i øvrigt påkrævet efter gældende lovgivning.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er dit samtykke.Personoplysninger opbevares i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser. Personoplysninger opbevares i Danmark.Du har til enhver tid ret til at:

 1. 

Få oplyst, hvilke personoplysninger, Fyelmose Naturfiskepark har registreret om dig

 2. Få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger

 3. Få overflyttet dine registrerede personoplysninger til tredjemand

 4. Bede om at få slettet alle personoplysninger.


Du kan til enhver tid trække samtykke til behandling af personoplysninger hos Fyelmose Naturfiskepark tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den hidtidige behandling, der er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen heraf.


Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske skriftligt til os på: contact@fyelmose.dkKlage over Fyelmose Naturfiskeparks behandling af personoplysninger kan rettes til:Datatilsynet
Borgergade 28,5.
1300 København K.dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

bubblemedia