Fyelmose og bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED. Fyelmose er pionerer blandt danske fiskesøer indenfor bæredygtighed og udsættelse af økologiske ørreder!

Vi tænker i bæredygtighed rundt om lystfiskeri - rundt om vores gæsters færden i vores natur og rundt om vores eget daglige arbejde på matriklen.

Vi har fokus på bæredygtighed af kærlighed til Fyelmose fordi vi ønsker at gøre en markant og synlig forskel for mennesker, miljø, dyr, fugle og fisk og fordi vi ønsker at vokse og blive en bedre udgave af os selv.

Vi håber at vise vejen for bæredygtigt lystfiskeri - grøn drift af fiskesøer og for en sund balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores skønne danske natur.

content/baeredygtighedsbrochure-1.jpg

Bæredygtighed fra vand til land

Fisk

Man får den kvalitet man betaler for! Vi vælger leverandører med omtanke og betaler gerne for at få den højest mulige ørred kvalitet. Fyelmose ørreder gir en super fight under fiskeriet og en lækker friskfanget kvalitetsfødevare med hjem. Vores økologiske fisk er fra økologiske dambrug underlagt Dansk lovgivning for økologi. Vores konventionelle fisk er fra dambrug med stor fokus på dyrevelfærd og miljø.

Fiskeri og dyrevelfærd

Vores regelsæt for lystfiskeri og etiske regler bærer præg af at vi respekterer og passer på vores fisk samt områdets fugle og dyr. Vi forventer at vores gæster gør det samme.

Vandvedligehold

Vores søer har det klareste vand med kilder fra undergrunden. Åmanden tillader ikke brug af alle slags madding og agn, da han vogter over vores vandkvalitet for at hindre forurening og sygdomme samt sikre, at de fisk der landes, både smager godt og er sunde når de havner på middagsbordet.

Bæredygtighed i naturen

Affaldshåndtering og -sortering

Vi har askebægre og affaldsspande overalt og forventer at de benyttes. Vi sorterer vores affald og sørger for at alt som kan genbruges, bliver genbrugt – dette gælder også fiskeaffald.

Benyttelse og beskyttelse

Fyelmose er en ægte naturperle og vanedannende for alle natur-elskere. Vi inviterer indenfor med glæde og tror på at vores gæster følger vores anvisninger og færdes i vores paradis med omtanke, det er jo egentlig blot at bruge sund fornuft.

Bæredygtighed fra jord til bord

Nedkøling af fangst

Så snart en ørred kommer på land skal den betragtes som en letfordærvelig fødevare. Vi har en isterningmaskine og beder om at fangst hos os nedkøles straks den rammer søbredden.

Fødevarehygiejne

Rå fisk kræver høj hygiejne, både ved søbredden, i renserum, på vej hjem og når den tilberedes som aftensmad. Vi henviser til vores hygiejneguide, den gir både viden og rigtig god mening.

Undgå madspild

Fisk har lav holdbarhed også i fryseren. Fang fisk med måde og ikke mere end der spises. En fisk er som fødevare kun frisk så længe den er levende og går ude i søerne, så afliv den ikke uden grund, det gir nemlig ingen mening.

bubblemedia