”Waderskort”

Det er ikke os der har skabt ”wadersfiskeri” ved Fyelmose. Det har eksisteret lige fra søens åbning for snart 30 år siden. Faktisk var vi ved at få en chok da vi efter vores overtagelse oplevede at lystfiskere, specielt fluefiskere, gik ud i søerne som visse steder er helt op til 14m dybe.

Vi behøvede tid til at lære Fyelmose at kende og fandt efterhånden frem til at det er absolut fuldt forsvarligt at ”wadersfiske” fra nogle specifikke områder af sø-anlægget. Vi bad derfor Envidan om at måle og indtegne det ”wadersområde” som er vist på vores dybdekort, udarbejdet af dem. Derudover har vi selv suppleret med at lave vores ”waderskort”.

Hent som pdf...

content/waderskort/waderskort.png

Vi henstiller til, at alle der ønsker at ”wadersfiske” hos os, sætter sig grundigt ind i både vores dybdekort og vores ”waderskort”. Udover at se kortene her på vores hjemmeside, er de opsat i vores information og kan også fås i en papirudgave ved henvendelse i vores sø-grejshop.

bubblemedia