Dybdekort

Fyelmose er tidligere grusgrav og har derfor varierende vanddybder fra 0 og helt op til 14m.

Vores undergrund, som er grus, er meget stabilt og hårdt, har ikke forandret sig væsentligt igennem rigtig mange år. Således erfarer vi, når ”gamle Fyelmose gæster” vender tilbage efter mange års fravær, at de oplever vores lavvandsområder (wadersområder) og vanddybder identiske med tidligere. Da Fyelmose har 30-års fødselsdag den 1. marts 2019, så er det rigtig mange år, at søens bund har holdt sin oprindelige form.

Da vi overtog Fyelmose, besluttede vi hurtigt at vores gæster fortjente et dybdekort. Vi besluttede også at vi ønskede professionelle til at lave det og indgik derfor en aftale med Envidan, som er et rådgivende ingeniørfirma indenfor bl.a. akvakultur, om at udføre opgaven.

Med hensyn til den, på dybdekortet, aftegnene vadezone, henviser vi til yderligere information på vores ”Waderskort” som du også finder her på vores hjemmeside.

Hent som pdf...

content/dybdekort/dybdekort.png

bubblemedia