Vores fisk

Når du fanger en ørred i en dansk fiskesø (ofte kaldet en Put & Take sø) er den opdrættet i et dansk landbaseret ferskvandsdambrug. Det giver dig sikkerhed for at produktionen af udsætningsfiskene er sket med stor hensyntagen til såvel fisk som til miljøet. Der udsættes i Danmark ikke ørreder fra havbrug i danske fiskesøer.

Danske opdrætsørreder er kvalitetsmæssig i verdensklasse

Danske ferskvandsdambrugere er blandt verdens førende producenter af ørreder af meget høj kvalitet. Foruden den legendariske regnbueørred, produceres bl.a. bækørred, kildeørred, guldørred samt en række krydsninger som giver spændende farver og aftegninger på fiskene.

Danske dambrugere har en meget stor og mangeårig erfaring i at avle gode og sunde fisk på en hensynsfuld måde.

Produktionsmæssigt er alle danske dambrug, både de konventionelle og de økologiske, underlagt den mest restriktive lovgivning i verden. Det betyder, at man konstant arbejder på at mindske miljøbelastningen yderligere. En indsats, der har bragt branchen helt i front blandt akva-kollegaer verden over.

Vidste du

 • At mere end 90% af danske opdrætsørreder sælges til slagterier og ender på eksportmarkedet som en dansk forarbejder kvalitetsfødevare i verdensklasse?
 • Vidste du at mindre end 10% af danske opdrætsørreder sælges til fiskesøer som udsætningsørreder?

Den danske forarbejdede fødevareørred

Eksportmarkedet skriger efter forarbejdede danske kvalitetsørreder og der kan afsættes meget mere end der produceres. Størstedelen af dambrugenes bestand sælges derfor til danske slagterier der sørger for at de ender som danske forarbejdede kvalitetsfødevarer rundt om i verden. At sælge til slagterierne er nemt, bekvemt og sikkert for en dambruger. Slagterierne aftager alt de kan få fat i og ørrederne er ikke ret store, og dermed heller ikke ret gamle, når slagterier køber dem, ca. 500gr. (det man kalder for portionsørreder).

Den danske levende udsætningsørred

Levende større udsætningsørreder skal passes og plejes meget længere på dambrugene, end dem der sælges som helt små til slagterier. Udsætningsørreder kræver dermed både mere lønnet arbejdskraft, øger dambrugets faste omkostninger væsentligt og indebærer en øget risiko for dambrugeren idet levende fisk, mens de vokser op, kan blive syge, behøve dyrlægehjælp og kan dø.

Danske udsætningsørreder er ca. fra 1 – til 4 år, afhængig af størrelse, før de udsættes i fiskesøer. Det er lang tid for en dambruger at skulle passe og pleje ”sit produkt” inden det er klar til salg til fiskesøer.

Danske fiskesø-ejeres udfordring

Danske sø-ejere konkurrerer med slagterier om den danskproducerede ørred, da mange danske dambrugere finder det for ”besværligt og risikabelt” at langtidsavle udsætningsørreder til put & take.

Derudover betyder den høje kvalitet af sunde danske udsætningsørreder at de få der er tilgængelige, ikke kun efterspørges af danske fiskesø-ejere men også af tyske, hollandske og italienske fiskesø-ejere der aftager væsentlige mængder af danske udsætningsørreder.

Fyelmoses holdning til danske opdrætsørreder

Vi hører jævnligt at nogle mennesker kalder danske opdrætsørreder for ”burfisk. Det kan vi ved Fyelmose på ingen måde identificere os med. Det er klart at der indenfor akvakultur, ligesom i andre erhverv, findes forskellige kvalitetsniveauer, men vores lovgivningskrav på området og offentligt tilsyn sikrer at de danske ferskvandsdambrug generelt er i verdensklasse. Vi kan alle være stolte af vores danske opdrætsørred. Det er vi i hvert fald hos os!

Vidste du

 • At der findes over 300 fiskesøer i Danmark – spredt ud over hele landet? - At der udsættes mere end 1000 tons ørreder årligt i danske fiskesøer?
 • At det svarer til at der sælges ca.1 mill. fiskekort ved landets fiskesøer/år? - At mere end 50% af al rekreativt lystfiskeri sker ved fiskesøer?
 • At du har rimelig sikkerhed for fangst ved en fiskesø?
 • At der ved flere søer er børnesøer med fangstgaranti?
 • At der findes fiskesøer i Danmark hvor der udsættes økologiske ørreder? - At mange danske fiskesøer er indrettet med handicapvenlige faciliteter?

Konventionelle og økologiske ørreder vidste du

 • At der i Danmark både findes konventionelle og økologiske ferskvandsdambrug?
 • At der i Danmark er stor fokus på bæredygtighed og økologi inden for akvakultur (fiskeopdræt). Danske konventionelle ferskvandsdambrug tilbydes, gennem statslige ordninger, at få tilskud til omlægning til økologi, et tilbud som flere og flere takker ja til.
 • At omlæggelse af et dambrug fra konventionel drift til økologisk drift er omfattende, dyrt og langvarigt. Omlægninger sker derfor ikke så hurtigt som efterspørgslen på økologiske fisk stiger, både som forarbejdet fødevare og som levende udsætningsfisk
 • At vi i Danmark, efter vores mening, aldrig får nok økologiske ørreder til at dække behov og efterspørgsel – eksportmarkedet alene kan aftage ALT hvad der kan produceres.

Fyelmose og økologiske ørreder

Ved Fyelmose har vi startet vores økologiske ørredrejse og omlagde i 2017 vores børnesø. Dermed blev vi Danmarks første børnesø med økologiske ørreder.

Vi har stadig konventionelle ørreder i både vores familiesø og natursø, simpelthen fordi vi endnu ikke kan få økologiske udsætningsørreder nok til hele vores anlæg.

Besøg vores dambrugere

Vi har et tæt samarbejde med vores dambrugsleverandører og det er vigtigt for os at vores gæster har viden om vores fisk og hvordan de opdrættes før de udsættes hos os.

Vi har derfor, i samarbejde med vores dambrugsleverandører lavet nogle videooptagelser hvor det er muligt at følge hele processen fra ørred-æg til færdig udsætningsfisk.

 • På besøg på konventionelt dambrug (under udarbejdelse)
 • På besøg på økologisk dambrug (under udarbejdelse)
bubblemedia